hunn topp
 
Mer om firmaet
Les mer om vår bil- og maskinpark
Referanser
Ansatte og organisasjon
Arbeide hos oss?
Her finner du nødvendig kontaktinformasjon
Les mer om vårt nettverk
Klikk her for å komme til startsiden
 
HMS i høysetet
 

Helse, miljø og sikkerhet har de siste årene fått stadig større oppmerksomhet. Vi i Anders Hunn graving og transport har valgt å følge denne riktige utviklingen, og driver et kontinuerlig HMS-arbeid.

HMS er viktig for oss i alle sammenhenger: For selskapet og våre ansatte, for våre samarbeidspartnere og kunder og for samfunnet totalt sett.

Fra og med 2009 vil samtlige av våre maskiner og biler være utstyrt med HMS-håndbøker. Samtidig skjerper vi våre egne rutiner og internkontroll.

Dersom du som oppdragsgiver eller samarbeidspartner deler vårt HMS-engasjement og vil vite mer, så ta gjerne kontakt.

HMS er viktig for maskinentrepenør Anders Hunn

 

 

 
hunn nede
Webdesign: InfoPro Ltd/Ragnar Christiansen - All Rights reserved - Copyright2008